ТОО «Alakent Engineering» şirketimizin esas faaliyet alanı:
- bina ve yapıların projelendirilmesi (tüm aşamalar);
- yurt dışında tasarlanan projelerin Kazakistan Cumhuriyeti İnşaat Norm ve taleplerine göre adaptasyonu;
- inşaat işlerinin takibi esnasında proje müellifi hizmetlerinin gerçekleşmesi, montaj işlerinin kalite ve hacminin izlenmesi.

Projelendirme etapları
- Mimari planlama çözümleri
- Vaziyet planı
- Konstrüksiyon çözümleri (Betonarme- KJ, Çelik Konstruksiyom-KM)
- Konstrksiyon değerlerinin hesaplanması
- Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri
- Su temini ve kanalizasyon sistemi
- Elektrik temini sistemi
- İletişim sstemleri
- Otomatik yangın söndürme sistemi ve güvenlik alarm sistemi
- Teknik kararname
- Isı temini sistemleri
- Su temini ve kanalizasyon dış hatları